Sex przez telefon
Paź
18

Sex telefon

Przez dwadzieścia tygodni życia było idealne. To było złe, ale to było idealne, a ja nigdy nie chciałem go do końca. Podniecenie utrzymując moja sprawa ukryty był zarówno ekscytujące i niebezpieczne dla mnie. Miałem bliskie połączenia. Jak czasach, kiedy Sarah zadzwonił do mojego…

Wrz
13

Zmiany w języku

Od lat osiemdziesiątych nastąpił gwałtowny przyrost zapożyczeń z języka angielskiego, pozwalający mówić o zalewie angielszczyzny. Wyrazy angielskie pojawiają się nie tylko w terminologii technicznej, sportowej czy rozrywkowej, ale dotyczą każdej już sfery życia. Znaleźć je można w języku zarówno nieświadomej błędu staruszki, jak…

Wrz
13

Anglicyzmy

Najmłodszymi i obecnie najczęstszymi zapożyczeniami są anglicyzmy i to właśnie im poświęcona będzie największa część mojej prezentacji. Anglicyzmy to zapożyczenia językowe z angielskiego, języka, który zaczął silniej oddziaływać na słownictwo polskie dopiero po drugiej wojnie światowej. Tradycyjne wpływy angielskie obejmowały dwie strefy tematyczne:…

Wrz
13

Zapożyczenia językowe

Zapożyczenia językowe to wyrazy, związki wyrazowe i struktury składniowe przejęte z języka obcego lub wzorowane na nim. Język jest dla każdego użytkownika najwygodniejszym i najbardziej przystępnym systemem porozumiewania się. Jego znaki są znane i rozumiane przez ogół społeczeństwa, zatem użyteczność języka wynika między…